Sponsoring

Om te zorgen voor een dekkend netwerk van goed onderhouden AED’s binnen onze gemeente en voor de opleiding van vrijwilligers voor het bedienen hiervan (en reanimatie) vragen wij sponsors. Dit kan zijn in de vorm van een eenmalige of jaarlijkse donatie van geld of door het doneren van een AED. U kunt hier contact met ons opnemen.

 

De belastingdienst heeft de Stichting Heartsafe Boxtel het kenmerk ANBI verleend, wat voor mogelijke sponsoren een extra stimulans vormt.

 

Onze Sponsoren